Kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS obzirom da je KJU "Odgojni centar" iskazao potrebu za zapošljavanjem dodatnog kadra zbog potreba realizacije aktivnosti i prvenstveno složene djelatnosti koje ovaj Centar obavlja a upoznate upoznate od s

Arijana Memić
Elza Gaković
Inicijativa

Kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS obzirom da je KJU "Odgojni centar" iskazao potrebu za zapošljavanjem dodatnog kadra zbog potreba realizacije aktivnosti i prvenstveno složene djelatnosti koje ovaj Centar obavlja a upoznate upoznate od strane nadležnih da trenutno po ugovoru na određeno vrijeme na osnovu angažmana preko Programa sufinansiranja zapošljavanja članova šehidskih porodica i porodica poginulih boraca "Vaučer za posao" Službe za zapošljavanje KS u KJU "Odgojni centar" radi šest (6) lica iz kategorije članova porodica šehida te podnosimo inicijativu da se status ovih lica riješi trajno, u skladu sa zakonskim rješenjem i konkursom prdviđenom procedurom

Postavljeno dana: 
Petak, 15 Mart, 2024
Pošalji mail: 
Da