Zastupničko pitanje vezano za prelazak Univerziteta u Sarajevu na trezorsko poslovanje i mogućnost studenata da školarinu plaćaju u ratama.

Damir Marjanović
Pitanje

Zastupnik Damir Marjanović na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Da li je tačna informacija da će prelazak Univerziteta u Sarajevu na trezorski model financijskog poslovanja uvjetovati situaciju u kojoj samofinansirajući i vandredni studenti više neće moći realizirati plaćanje svojiih školarina u ratama, tj. da će cjelokupne iznose morati plaćati isključivo u vidu jednokratne uplate ukupnog iznosa?”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Februar, 2019