Zastupnička inicijativa “za izradu ONLINE baze službenih automobila u KS"...

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za izradu ONLINE baze službenih automobila u KS koji će sadržavati vozne parkove ministarstava, ustanova, te javnih kompanija kao osnove za implementaciju inteligentnog sistema praćenja i upravljanja voznim parkom koji direktno utiče na povećanje efikasnosti i smanjenje troškova”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 20 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da