Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo.

Haris Zahiragić
Inicijativa

“Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da u skladu sa svojim nadležnostima pronađe način i smanji visinu školarina za sve studente na Univerzitetu u Sarajevu u iznosu od 30% za školsku 2020.-2021. godine, u skladu sa zahtjevom Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu broj: 38/20-21 od 22.03.2021. godine.”

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 19 Maj, 2021
Pošalji mail: 
Ne