Zastupnička inicijativa da se razmotri i planira izgradnja vodovodne mreže za naselja Poturovići i Ljubina u MZ Semizovac u saradnji sa Općinom Vogošća.