Inicijativa"da Ministarstvo osigura da srednje škole kao javne ustanove i Univerzitet u Sarajevu poštuju odredbe Zakona o dopunskim pravima boraca, branitelja Bosne i Hercegovine koji daje prednost pri upisu djece pripadnika boračke populacije"

Fikret Prevljak
Pitanje

Zastupnik Fikret Prevljak na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade "da Ministarstvo osigura da srednje škole kao javne ustanove i Univerzitet u Sarajevu poštuju odredbe Zakona o dopunskim pravima boraca, branitelja Bosne i Hercegovine koji daje prednost pri upisu djece pripadnika boračke populacije".

Inicijativu uz obrazloženje naci cete u prilogu.