Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo da putem nadležnog resora pristupi realizaciji moje prethodne iniciajtive i postavi veći broj kanti za odlaganje sitnog otpada u blizini velikih šetnica.