Tražim da Vlada Kantona zaduži ministarstva koja imaju nadležnost nad KJKP da uz saglasnost Vlade donesu Pravilnik za prijem zaposlenika u radni odnos, u cilju prijema najboljih kandidata putem javnog konkursa

Sabahudin Delalić
Inicijativa

Tražim da Vlada Kantona zaduži ministarstva koja imaju nadležnost nad KJKP da uz saglasnost Vlade donesu Pravilnik za prijem zaposlenika u radni odnos, u cilju prijema najboljih kandidata putem javnog konkursa

Proslijeđeno: