Inicijativa za "mogućnost iznalaženja sredstava za nabavku opreme i sportskih rekvizita za održavanje tjelesnog odgoja u osnovnim i srednjim školama"

Sejo Bukva
Inicijativa

Zastupnik Sejo Bukva, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje,nauku i mlade Kantona Sarajevo, a odnosi se na "mogućnost iznalaženja sredstava za nabavku opreme i sportskih rekvizita za održavanje tjelesnog odgoja u osnovnim i srednjim školama", uz sljedeće obrazloženje:

"Informacije kojima raspolažem ukazuju na to da djeca na časovima tjelesnog odgoja oskudijevaju i nemaju adekvatnu opremu, odnosno rekvizite koji bi im olakšali tjelesni razvoj, a žele da se bave sportom i sanjaju da postanu vrhunski sportisti. Tom prilikom mislim na lopte, strunjače i druge rekvizite. Često puta sam i sam bio svjedokom neopremljenosti sportskih dvorana. Stoga, apelujem da nadležno ministarstvo poduzme sve aktivnosti, počev od analize i evidencije po svim školama, kako bi se stekao uvid šta im to nedostaje, do planiranja sredstava za nabavku istih."