Da li su objekti koji su izgrađeni u kvadrant C urađeni po svim potrebnim procedurama