Dostaviti ugovor o ustupanju bankarskih poslova broj 08-05-14-1157/99......

Eldar Čomor
Inicijativa

Dostaviti ugovor o ustupanju bankarskih poslova broj 08-05-14-1157/99 koji je 23.09.1999.godine zaključen između Ministarstva finansija Kantona Sarajevo , Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Intesa sanpaolo banke d.d. BiH (ranije UPI banka).

Pitanje: 
Proslijeđeno: