Zastupničko pitanje: Kada će Klinički centar Univerziteta u Sarajevu početi pružati dijagnostičke usluge pacijentima u punom obimu, kao što je bila praksa prije izbijanja epidemije virusa COVID 19?