Zastupničko pitanje prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu kulture i sporta.

Amra Hasagić
Pitanje

Obzirom da je Ministarstvo civilnih poslova BiH pribavilo saglasnosti kantona u Federaciji BiH da Kanton Sarajevo preuzme finansiranje i pravo na upravljačke strukture sedam institucija kulture upućujem pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu kulture i sporta da li su zaprimili očitovanje Ministarstva civilnh poslova BiH, odnosno, u kojoj fazi je ovaj značajni projekat započet od strane ministra Alikadića.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 24 Novembar, 2021
Pošalji mail: 
Da