Zastupnička inicijativa za postavljanje semafora ili ležećih policajaca na raskrsnici u ulazu na Trg Zlatnih ljiljana sa jedne strane i Kunovske ulice sa druge strane.