Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja za označavanjem pješačkog prelaza i postavljanje dva (2) ležeća policajca u ul. Poligonska naselje Butmir općina Ilidža.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja za označavanjem pješačkog prelaza i postavljanje dva (2) ležeća policajca u ul. Poligonska naselje Butmir općina Ilidža.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 17 April, 2019
Pošalji mail: 
Da