Podnosim inicijativu da se finansiraju troškovi nabavke kontinuiranih mjerača - senzora za mjerenje nivoa šećera u krvi za sve oboljele od dijabetesa tipa 1, kao što je regulisano u drugim kantonima.

Danijela Kristić
Inicijativa

Podnosim inicijativu da se finansiraju troškovi nabavke kontinuiranih mjerača - senzora za mjerenje nivoa šećera u krvi za sve oboljele od dijabetesa tipa 1, kao što je regulisano u drugim kantonima.

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 20 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Da