Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu zdravstva. a vezano za respiratore ACM812A.

Igor Stojanović
Pitanje

1.Da li su respiratori ACM812A tzv. malina respiratori upisani u Registar medicinskih sredstava odobrenih za
upotrebu u BiH od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, te su na taj način ispunjeni svi
zakonski uslovi za njihovo korištenje u zdravstvenim ustanovama na teritoriji BiH shodno Zakonu o lijekovima i
medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine („Službene novine BiH“, broj 58/08), kao i drugim zakonskim i
podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast?
2. Ukoliko nisu registrovani, da li su se kao takvi mogli koristiti na pacijentima hospitaliziranim na KCUS-u?

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 19 April, 2021
Pošalji mail: 
Da