Pitanje vezano za Veterinarski institut na Stupu.

Selma Filipović
Pitanje

Zastupnica Selma Filipović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Veterinarski institut na Stupu:
"Molim premijera Vlade Kantona Sarajevo da mi u saradnji sa resornim ministarstvima za finansije, privredu i pravdu Kantona Sarajevo odgovori na sljedeće pitanje, i to: Da li Kanton Sarajevo ima potpisan sporazum sa Vladom FBIH o realizaciji projekta izgradnje veterinarskog instituta na Stupu u koju su uložena kreditna sredstva od strane Svjetske banke u iznosu od 3,5 miliona KM, a Kanton Sarajevo je sa svoje strane do sada izdvojio 800.000 KM. Koji je rok zaduženja, kada prispijevaju obaveze i ko će ih plaćati, te koji je udio Kanton Sarajevo u strukturi vlasništva instituta. Posebno insistiram na činjenici da je zgrada Instituta u koju su uložena sredstva svečano otvorena još juna 2011 godine kada je svečano obilježen završetak izgradnje u okviru posjete premijera Vlade Kantona Sarajevo gdina Fikreta Musića, i da od tog dana do danas a to je 1214 dana nije u funkciji, što je nedopustivo i u suprotnosti sa preduslovima Europske komisije po pitanju ustrojstva veterinarskog servisa u BIH. I ne samo to, jesmo li mi toliko bogati da pustimo da ovako skupi objekti propadaju?"