“Da li se svakodnevno svjesno u promet pustaju tehnicki neispravna vozila javnog gradskog prevoza, na sto ukazuju brojne nesrece koje u opasnost dovode kako građane Kantona Sarajevo, tako i radnike KJKP Gras?”

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Avdibegović, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:
“Da li se svakodnevno svjesno u promet pustaju tehnicki neispravna vozila javnog gradskog prevoza, na sto ukazuju brojne nesrece koje u opasnost dovode kako građane Kantona Sarajevo, tako i radnike KJKP Gras?”
Obrazloženje:
Prema informacijama dobivenim od građana koji su se zadesili na licu mjesta, prethodnog mjeseca, u samo par dana, desile su se tri nesrece uzrokovane neispravnoscu vozila javnog gradskog prevoza.
Naime, u dva slučaja, na lokacijama Kobilja Glava /Opština Vogosća/ i Ilidža, dva autobusa KJKP Gras, puna putnika, su se u toku vožnje zapalila. Treća nesreća, navodno uzrokovana neispravnošću kočnica autobusa, se desila u Semizovcu.
Smatrajući da je učestalost ovakvih i sličnih nesreća veoma zabrinjavajuća i da dovodi u pitanje bezbjednost svih saučesnika u saobraćaju, molim za odgovor da li se provjerava tehnička ispravnost vozila prije njihovog puštanja u saobraćaj, i ukoliko da, ko vrši istu?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Vezano za postavljeno poslaničko pitanje od strane KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo dostavljen je sljedeći odgovor :

Provjera tehničke ispravnosti vozila vrši se u skladu sa važećim Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, Pravilnikom o tehničkom pregledu vozila na stanicama tehničkog pregleda vozila, te internim odlukama preduzeća i to:
- Zavisno od starosti vozila redovno se, prema navedenim aktima ( zakonom, pravilnicima), vrši tehnički pregled vozila, te pregled ispravnosti i opremljenosti vozila za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu što dokazuje dokumentacija koja se nalazi u vozilu;
- Navedene preglede vozila obavljaju lica koja su licencirana od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.Pored navedenog, a prema važećem aktu preduzeća, prije puštanja vozila u saobraćaj, obavlja se dnevni pregled vozila od strane kvalifikovanih lica, odnosno uposlenika;
- Isto tako vozač prije preuzimanja vozila svojim vizuelnim pregledom vozila i svojim potpisom na putnom nalogu potvrđuje da li je na vozilu uočio vidljive tehničke nedostatke. Stalnim izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, te drugim pravilnicima preduzeća redovno se vrši edukacija uposlenika i glavnih kontrolora tehničke ispravnosti vozila kod nadležnog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Uvidom u dokumentaciju Sektora autobuskog saobraćaja utvrđeno je da su se na tri vozila desili kvarovi koji se nisu mogli predvidjeti i koji direktno ne utiču na tehničku ispravnost vozila, odnosno isti su se desili na liniji, nakon što su vozila izašla na planirane redove vožnje.
Prema podacima iz KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo radi se o sljedećim kvarovima:

- Dana 14.07.2015. godine, vozilo GB 613, RV 26 Stup – Dobroševići, terminal Stup, puklo je crijevo zraka i oštetilo instalaciju na alternatoru;
Usljed pucanja crijeva zraka došlo je do oštećenja kablova na alternatoru zbog čega je došlo do kratkog spoja, koji nije prouzrokovao zapaljenje dijelova motora već topljenje izolacije na kablovima. Navedeni kvar je odmah uočen od strane vozača te kako ne bi došlo do većeg kvara na vozilu, isto je vraćeno u radionicu, i kvar je otklonjen u kratkom roku.

- Dana 11.09.2015. godine, vozilo GB 602, RV 38. Dobrinja – Ilidža, začepljena dizna goriva što je uticalo na proces sagorjevanja goriva te pojavu crnog dima na izduvnoj cijevi;
Usljed kvara na dizni goriva došlo je do promjene procesa sagorjevanja u cilindru motora a samim tim i pojave dima na izduvnoj cijevi vozila. Iako se nije radilo o samozapaljenju vozila kod nekih putnika je ova situacija stvorila sumnju u mogućnost samozapaljenja vozila.

- Dana 21.09.2015. godine, vozilo GB 415, RV 22. Sutjeska – Ilijaš, u mjestu Nebočaj, vozač izbjegao udes sa putničkim vozilom koje je prešlo u njegovu stranu.
Prelaskom putničkog vozila na suprotnu stranu kolovoza u mjestu Nebočaj, te usljed intenzivnog kočenja na mokrom kolovozu, kako bi se izbjegao direktni sudar putničkog vozila i gore navedenog vozila KJKP“Gras „ došlo je do zanošenja vozila što je imalo za posljedicu kontakt sa vozilom Centrotransa.

Vozila koja se nalaze u saobraćaju opremljena su opremom u skladu sa važećim Pravilnikom o njihovom održavanju.
Ministarstvo će naložiti mjere za dodatnu kontrolu ispravnosti vozila javnog prijevoza prijevoznika KJKP „Gras„d.o.o Sarajevo, odgovornost svih nadležnih i odgovornih lica pomenutog prijevoznika, kao i sankcionisanje eventualno učinjenih propusta, a sve u cilju povećanja tehničke ispravnosti voznih jedinica na svim linijama javnog gradskog prijevoza u Kantonu Sarajevo kako se gore pomenuti slučajevi više ne bi dešavali.

S poštovanjem!
M I N I S T A R

Dr. sc Mujo Fišo