Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu unutrašnjih poslova.