Na osnovu molbe građana molim da izvršite popravku kvara rasvjete u kompletnoj ulici Trg nezavisnosti, Alipašino Polje C faza, Općina Novi Grad.

Danijela Kristić
Pitanje

Na osnovu molbe građana molim da izvršite popravku kvara rasvjete u kompletnoj ulici Trg nezavisnosti, Alipašino Polje C faza, Općina Novi Grad.
Prema informaciji građana radi se o sljedećim stubovima javne rasvjete broj 04766, 04763, 04767, 04615,04768,0460904772,04774,04775,04726,04727,04728,04729,0430,04731,04732,04724,04773,04610,04611,04612,04613,04614,04620,04758,0475?,04619,0461?,04617,04616,04764,04760,04761,04762,0476304770,04771,04788,04789,04792,04791,04790,04634,04714,04715,04786,04793,04717,04719,04720,04722,04723,04724,04728,04779,04783,04780,04782,04784,04785,04794,04795,04796,04799,04800,04801,04621,04622,04623,04624,04625,04626,04627,04628,04629,04630,04631,04632,04633,04797,04798.

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Petak, 24 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da