Da li je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo odgovorio na dopis Konkurencijskog vijeća BiH broj:01-05-26-643-40-I/09 od 22.04.2013. godine u kojem se traži informacija u kojoj je fazi provedba rješenja Konkurencijskog vijeća BiH iz 2005. godine, a koja s

Efendić Faruk
Pitanje

Zastupnik Efendić Faruk, na 28. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.08.2013. godine u okviru tačke dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori” postavio je zastupničko pitanje:
„ Da li je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo odgovorio na dopis Konkurencijskog vijeća BiH broj:01-05-26-643-40-I/09 od 22.04.2013. godine u kojem se traži informacija u kojoj je fazi provedba rješenja Konkurencijskog vijeća BiH iz 2005. godine, a koja se prvenstveno odnosi na usvajanje Zakona o prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo i postupak javnog usklađivanja redova vožnje?
Ministar je ranije u svojim izjavama za medije u kojima kao razlog dodjele linija Centrotransu navodi zaključak Konkurencijskog vijeća doveo u zabludu stanovnike Kantona Sarajevo, jer se Konkurencijsko vijeće gore navedenim dopisom ogradilo od takvih izjava, te smatra da je nezakonita dodjela linija Centrotransu ne predstavlja ispunjenje obaveza utvrđenih rješenjem Konkurencijskog vijeća ili je naprosto svoje nezakonite postupke dodjele linija htio pokriti insitucijom Konkurencijskog vijeća?“

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Nesporna je činjenica da je Konkurencijsko vijeća Bosne i Hercegovine dana 22.04.2013. godine ovom Ministarstvu dostavilo akt pod brojem od broj:01-01-26-172/05, a u kojem navodi da uvođenje preduzeća Centrotrans kao privrednog subjekta u javni prijevoz bez prethodnog postupka usklađivanja ne predstavlja ispunjenje obaveza utvrđenih u rješenju Konkurencijskog vijeća. , te upozorili da je ovim rješenjem naloženo otvaranje tržišta pod jedankim uslovima za sve privredne subjekte koji ispunjavaju uslove za obavljanje istog .
U istom dopisu Vijeće je podsjetilo na obavezu donošenja Zakona o javnom prijevozu putnika, te potrebi da se u nakraćem roku dostavi informacija u kojoj je fazi provedba rješenja Konkurencijskog vijeća iz 2005. godine, koji se prvenstveno odnosi na usvajanje Zakona o prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo i postupak javnog usklađivanja redova vožnje.
Dana, 08.5.2013. godine Ministarstvo saobraćaja je svojim aktom broj:04-49-9471/13 obavijestilo Konkurencijsko vijeće BiH da je ( u tom momentu) Zakon o javnom prijevozu putnika u kantonu Sarajevo, nakon sumirane javne rasprave u formi prijedloga dostavljen na obavezno mišljenje Ministarstvu finansija, Ministarstvu pravde i uprave te Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona. , te da će nakon dobijanja istih putem Vlade biti dostavljen Skupštini na usvajanje.
Vezano za postupak usklađivanja redova vožnje na kantonalnim autobuskim linijama istim aktom je pojašnjeno da je postupak usklađivanja započet javnim pozivom, da je pregledom priložene dokumentacije od strane dva prijevoznika ( GRAS i Centrotrans) utvrđeno da ni jedan od prijevoznika nije ispunio opće i posebne uslove zbog čega će se postupak poništiti te pokrenuti novi postupak usklađivanja.
Takođe je navedeno da je usljed štraka KJKP“Gras“ d.o.o. početkom aprila došlo je do potpune obustave javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo. Obzirom da je javni prijevoz komunalna djelatnost koju Kanton mora osigurati Vlada Kantona je donijela zaključak u više tačaka kojim se između ostalog, zbog vanredne situacije, u javni prijevoz uvodi Centrotrans kao i drugi prijevoznici. Ministarstvo je u tom smislu donijelo rješenja ( između ostalog i za 10 spornih linija), međutim ovi postupci ne mogu se smatrati postupcima uskađivanja, kako je to naloženo rješenjem Konkurencijskog vijeća, već su rezultat vanrednog stanja u koje je doveden Kanton obustavom saobraćaja od strane KJKP“Gras“ .