Inicijativa za pokretanje i realizaciju projekta obnove fasadnog platna Pravosudne palate u Sarajevu ( Univerziteta u Sarajevu).