Zastupnička inicijativa vezana za održavanje i popravku protupožarnih stepenica kao dijelova stambenih zgrada.