Zastupničko pitanje: Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi spisak direktora osnovnih i srednjih škola u KS koji su članovi sindikata tj kojima se preko platne liste odbija članarina za članstvo u sindikatu...

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi spisak direktora osnovnih i srednjih škola u KS koji su članovi sindikata tj kojima se preko platne liste odbija članarina za članstvo u sindikatu. Da li je to u suprotnosti sa pozitivnim Zakonskim propisima?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Ne