rema članu 124.Zakona o policijskim službenicima KS, nadzor nad provođenjem ovog zakona I podzakonskih akata koji se donose na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo, stoga tražim da mi dostavite informacije o tome da li je Uprava policije MUP-a KS, u sklad

Arijana Memić
Pitanje

rema članu 124.Zakona o policijskim službenicima KS, nadzor nad provođenjem ovog zakona I podzakonskih akata koji se donose na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo, stoga tražim da mi dostavite informacije o tome da li je Uprava policije MUP-a KS, u skladu sa zakonom donijela rješenje o prekobrojnosti za policijskog službenika Dupovac Hasana, da li je uložena žalba, da li je ista uložena blagovremeno, u kojoj fazi je upravni postupak, da li je doneseno drugostepeno rješenje, te koji je konačni ishod postupka?

Postavljeno dana: 
Utorak, 11 Juni, 2024
Pošalji mail: 
Ne