Zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo: zašto je sa njihove budžetske stavke prebačen iznos od 200,000 KM predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo?