Da li može biti osigurana puna informacija o regulacionim planovima na internet stranici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, što znači da tu budu svi važeći i prethodni regulacioni planovi, svi sa datumima pokretanja, donošenja i prestanka va

Sabahudin Delalić
Pitanje

Da li može biti osigurana puna informacija o regulacionim planovima na internet stranici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, što znači da tu budu svi važeći i prethodni regulacioni planovi, svi sa datumima pokretanja, donošenja i prestanka važenja" ?