Inicijativa da se pod hitno ministarstvu zdravstva vrati u nadležnost zdravstvena i sanitarna inspekcija, te da se u što kraćem roku ista adekvatno kadrovski kapacitira.