Zastupničko pitanje vezano za "zapošljavanja u KJKP "TOPLANE SARAJEVO" d.o.o Sarajevo".

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović je na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.11.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupničko pitanje vezano za zapošljavanja u KJKP "TOPLANE SARAJEVO" d.o.o Sarajevo.

Pitanje uz obrazloženje se nalazi u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: