Zastupničko pitanje vezano za groblje Vlakovo.

Senad Hasanović
Pitanje

Zastupnik Senad Hasanović na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne