Zastupnička inicijativa da Vlada KS na osnovu člana 93. stav (7) i člana 94. stav (6) Zakona o osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine 23/17) pokrene proceduru razrješenja školskog odbora JU OŠ “Umihana Čuvidina” ...

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da Vlada KS na osnovu člana 93. stav (7) i člana 94. stav (6) Zakona o osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine 23/17) pokrene proceduru razrješenja školskog odbora JU OŠ “Umihana Čuvidina” zbog postupanja suprotno aktima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i to akta broj 11/04-34-34-34142-1/16 od 23.01.2017. godine”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Ne