Podnosim inicijativu da Općina Novi Grad u saradnji sa svim ostalim općinama na području Kanto-na Sarajevo, a sve u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo dogovori dod

Danijela Kristić
Pitanje

Podnosim inicijativu da Općina Novi Grad u saradnji sa svim ostalim općinama na području Kanto-na Sarajevo, a sve u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo dogovori dodatno godišnje finansiranje za održavanje i sanaciju RCUO Smiljevići pri čemu bi Općina Novi Grad bila izuzeta iz razloga što se na njenoj teritoriji nalazi sama deponija.

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Petak, 30 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Da