Zastupničko pitanje vezano za dodjelu diploma diplomantima i magistrantima Medicinskog fakulteta, te izdvajanju Medicinskog fakulteta iz Univerziteta u Sarajevu.

Senad Hasanović
Pitanje

Zastupnik Senad Hasanović je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupničko pitanje vezano za dodjelu diploma diplomantima i magistrantima Medicinskog fakulteta, te izdvajanju Medicinskog fakulteta iz Univerziteta u Sarajevu.

Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Decembar, 2018