Molim da mi dostavite informacije o tome da li postoje prijave korupcije protiv nosilaca pravosudnih funkcija i pripadnika MUP-a KS?

Arijana Memić
Pitanje

Molim da mi dostavite informacije o tome da li postoje prijave korupcije protiv nosilaca pravosudnih funkcija i pripadnika MUP-a KS?
Ukoliko postoje, molim da mi dostavite informacije koliko je takvih prijava zaprimljeno i u kojoj su fazi?

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da