„Da se brana na rijeci Miljacki stavi u pogon ukoliko je u ispravnom stanju, a ukoliko nije, da se predhodno izvrši opravka iste od strane stručnih lica.“