Zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u kojoj je fazi izrada Socijalne karte u Kantonu Sarajevo ? Zahjtevam da mi dostavite informaciju ko je imenovan u komisiju za izradu socijalne karte od 2019. godine? Koji je bio iznos naknade za rad u istoj? Zahtjevam da mi dostavite izvještaj o radu iste, kao i sve zapisnike sa održanih sastanaka/sjednica Komisije.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 15 Decembar, 2021
Pošalji mail: 
Da