Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo da u skladu sa inicijativama podnesenim na više općinskih vijeća u budžetu za narednu godinu iznađe sredstva za veću podršku rada vatrogasnih udruženja u Kantonu Sarajevo.