„Kakva je kakvoća zemnog gasa u Kantonu Sarajevo?“