Zastupničko pitanje Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Samra Ćosović-Hajdarević
Pitanje

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničko pitanje Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da