Zašto se sanacioni plan koji je sačinila ZOI 84 a usvojila Skupština Kantona Sarajevo 2014. godine nije provodio onako kako je planirano, zašto su nefakturisane investicije nakon usvajanja sanacionog plana naglo i iznenada postale fakturisane?

Rasim Lakota
Pitanje

Zašto se sanacioni plan koji je sačinila ZOI 84 a usvojila Skupština Kantona Sarajevo 2014. godine nije provodio onako kako je planirano, zašto su nefakturisane investicije nakon usvajanja sanacionog plana naglo i iznenada postale fakturisane?

Proslijeđeno: