• Da li je Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznato sa problemima koje u svom radu ima Udruženje civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo ? • Da li se poduzimaju ili planiraju poduzeti mjere podrške radu pomenutog udruženja, te sprečav

Senad Hasanović
Pitanje

• Da li je Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznato sa problemima koje u svom radu ima Udruženje civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo ?
• Da li se poduzimaju ili planiraju poduzeti mjere podrške radu pomenutog udruženja, te sprečavanju samovolje pojedinaca u očitom pokušaju manipulacije nad ovom kategorijom stanovništva i ostvarenja lične koristi uz najgrublje sprečavanje svake vrste kontrole nad utroškom sredstava udruženja ?

Postavljeno dana: 
Utorak, 12 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Ne