Zastupničko pitanje upućeno Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija i Upravnoj inspekciji Ministarstva pravde i uprave.

Mirsad Pindžo
Pitanje

Zastupnik Mirsad Pindžo, na 43. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.06.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje te isto dostavio u pisanoj formi. Pitanje se nalazi u prilogu.