Zastupnička inicijativa za “izmjenu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju”.

Damir Nikšić
Inicijativa

Zastupnik Damir Nikšić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za “izmjenu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019