Zašto i kako se moglo desiti da na grantu namjenska sredstva za plate unutar budžeta MUP KS bude viška novčanih sredstava za rad u protekloj 2011. godini, da li su to sredstva za rad u komisijama mup-a ks ili možda finansijska sredstva za prekovremeni rad

Efendić Faruk
Pitanje

Zašto i kako se moglo desiti da na grantu namjenska sredstva za plate unutar budžeta MUP KS bude viška novčanih sredstava za rad u protekloj 2011. godini, da li su to sredstva za rad u komisijama mup-a ks ili možda finansijska sredstva za prekovremeni rad.
Ukoliko jesu tražim da mi se dostavi pregled naknada po osnovu komisijskog rada i prekovremenog rada sa preciznim ciframa za 2010, 2011 i 2012 godinu i takođe tražim da mi se dostavi pregled dobijenih nagrada za policajce za gore već navedene periode.