Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija

Bajramović Srna Segmedina
Inicijativa

Na 10. Sjednici Skupštine KS pokrenula sam inicijativu za izmjene i dopune Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, u dijelu koji se odnosi na zakupca poslovnih zgrada i prostorija koji, nakon odustanka od ugovora, nositelju prava raspolaganja onemogućava da može pristupiti pečaćenju, preuzimanju poslovnih prostorija, odnosno raspolaganju istim što podrazumijeva i oglašavanje.
Neću ponavljati tekst predloženih izmjena članova 36 i 37 jer isti postoji u inicijativi koju sam ranije pokrenula, samo mi dopustite da kažem obrazloženje zbog kojeg ponavljam ovu inicijativu.