Ima li i ako ima direktora JKP koji su ispunili uslove za penzionisanje, a još uvijek obnašaju te funkcije? Ako ima koji su to direktori?" Nadalje, poslanik pokreće inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo i resornom ministarstvu: