Zastupnička inicijativa i zastupničko pitanje vezano za sanaciju mosta u Halilovićima između kompanije Comtrade i FIS-a.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu i postavila zastupničko pitanje vezano za sanaciju mosta u Halilovićima između kompanije Comtrade i FIS-a.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Februar, 2019