Da Vlada, Ministarstvo komunalne privrede i KJKP RAD postave nadzor na RCUO Smiljevići