Zastupnička inicijativa vezana za smještaj Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo, koja je u sastavu JU „Kantonalni centar za socijalni rad.